In-Chat Order

ฟังก์ชันสำหรับให้ร้านค้าสามารถสร้างรายการสั่งซื้อจากระบบ R-Shop โดยเมื่อร้านค้าสร้างรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างลิงก์รายการสั่งซื้อเพื่อให้ร้านค้าสามารถคัดลอกและส่งลิงก์ให้ลูกค้าคลิกเพื่อดำเนินการยืนยันการสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Chatday, LINE, Facebook Messenger เป็นต้น 

สามารถสร้างลิงก์รายการสั่งซื้อจากระบบ R-Shop ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่เมนู "รายการ" และคลิก "สร้าง In-Chat ออเดอร์" ดังรูป

 

2. เมื่อคลิกสร้าง In-Chat ออเดอร์แล้ว สามารถคลิก "+เพิ่มสินค้า" จากนั้นค้นหาสินค้าโดยการพิมพ์ชื่อสินค้าหรือ SKU และเลือกเพิ่มรายการสินค้าที่ต้องการ ดังรูป


3. เมื่อเพิ่มรายการสินค้าเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ร้านค้าทราบข้อมูลที่อยู่ของลูกค้า (ที่อยู่การจัดส่งและที่อยู่ในการออกใบเสร็จ) สามารถคลิก "ข้อมูลที่อยู่" เพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ หรือปล่อยไว้เป็นค่าว่างเพื่อให้ลูกค้ากรอกข้อมูลเองในขั้นตอนยืนยันรายการสั่งซื้อ เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกบันทึก ระบบจะสร้างลิงก์รายการสั่งซื้อสำหรับคัดลอกส่งให้ลูกค้าต่อไป

 

4. เมื่อสร้าง In-Chat ออเดอร์ เรียบร้อยในหน้ารายการสั่งซื้อจะแสดงข้อมูลวันที่สร้าง, หมายเลขการสั่งซื้อ, ราคารวม, แสดงประเภทเป็น "In-Chat ออเดอร์" และสถานะเป็น "ใหม่" ร้านค้าสามารถคลิกเลือกรายการสั่งซื้อเพื่อแก้ไขรายการสินค้าหรือข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติมได้ โดยหากมีการแก้ไขข้อมูลและคลิกบันทึก ระบบจะสร้างลิงก์รายการสั่งซื้อใหม่ ร้านค้าสามารถคัดลอกลิงก์ใหม่และส่งให้ลูกค้าคลิกเพื่อดำเนินการยืนยันรายการสั่งซื้อต่อไปได้ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างการส่งลิงก์รายการสั่งซื้อผ่าน R-Chat

ร้านค้าคัดลอกลิงก์รายการสั่งซื้อจาก R-Shop และส่งผ่าน R-Chat เพื่อให้ลูกค้าคลิกและดำเนินการสั่งซื้อ

เมื่อลูกค้าคลิกลิงก์รายการสั่งซื้อระบบจะเปิดหน้ารายการสินค้าบนเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบรายการสินค้าและดำเนินการยืนยันการสั่งซื้อต่อไป หรือสามารถเลือกซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เพิ่มเติมก่อนยืนยันการสั่งซื้อได้

 

เมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลที่อยู่ เลือกประเภทการจัดส่ง, เลือกวิธีการชำระเงินและยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ร้านค้าจะได้รับอีเมลรายการสั่งซื้อและสามารถตรวจสอบรายการสั่งซื้อได้ที่ระบบ R-Shop โดยจะแสดงรายละเอียดวันที่สั่งซื้อและข้อมูลที่อยู่ รวมถึงสถานะรายการสั่งซื้อจะเปลี่ยนจาก "ใหม่" เป็น "รอชำระ" ร้านค้าสามารถคลิกรายการสั่งซื้อเพื่อดูรายละเอียดได้ ดังตัวอย่าง นอกจากนี้ร้านค้าสามารถเปลี่ยนสถานะรายการสั่งซื้อและเพิ่มข้อมูลช่องทางการจัดส่งเพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อต่อไปได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ระบบติดตามสถานะรายการสั่งซื้อ (Order Tracking)