การแก้ไขและลบเมนู

สำหรับเมนูชนิดต่าง ๆ ที่เพิ่มเข้ามาแล้ว สามารถแก้ไขหรือลบได้ เพียงนำเมาส์ไปชี้ที่เมนูที่ต้องการ และชี้บริเวณสัญลักษณ์  จะปรากฎเมนูให้เลือก "แก้ไขเมนู" เพื่อเปลี่ยนชื่อเมนู แก้ไข Tag และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเมนูของสมาชิกได้ 

 

หรือสามารถเลือก "ลบเมนู" เพื่อลบเมนูที่ไม่ต้องการ แสดงผล ออกจากเว็บไซต์ได้ค่ะ