การกำหนดรูปแบบโดยรวม

กำหนดรูปแบบของเว็บไซต์โดยรวม

เมนูรูปแบบโดยรวม อยู่ภายใต้เมนู ตกแต่ง เป็นเมนูสำหรับการกำหนดการแสดงผลเว็บไซต์ ในส่วนของ 

 


 

 


 

ตำแหน่งหมายเลข 1 รูปแบบเมนู

• แสดงแถบเมนูด้านบนตลอดเวลา : หากทำเครื่องหมายกาถูกที่หัวข้อนี้ จะทำให้แถบเมนูด้านบนแสดงอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะเลื่อนหน้าจอลงมาดูเนื้อหาด้านล่าง ซึ่งการที่แถบเมนูด้านบนแสดงอยู่ตลอดเวลาจะช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าดูหน้าอื่น ๆ ของเว็บได้สะดวกยิ่งขึ้น
หมายเหตุ : แถบเมนูด้านบนที่แสดงอยู่ตลอดเวลา จะไม่ทำงานในโหมด "แก้ไข" เพื่อความสะดวกในการแก้ไขหน้าเว็บ กรุณาเปลี่ยนไปยังโหมด "ดูเว็บ" เพื่อดูผลลัพธ์

             • แสดง Logo : โดยปกติแล้ว Logo จะแสดงผลอยู่ที่แถบเมนูหลัก แต่หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งการแสดงผล เมื่อคลิกเลือก "แสดง Logo" ระบบจะตั้งค่าให้สามารถย้าย Logo ไปแสดงผผลที่แถบ Header ได้

 

 


  

หมายเลข 2 ฟอนต์ของเว็บไซต์

เมื่อคลิกที่ > ตกแต่ง > รูปแบบโดยรวม > ฟอนต์ของเว็บไซต์ จะสามารถเลือกใช้งานฟอนต์ที่ระบบมีให้ได้ โดยเป็นของ Google Font แบ่งเป็นฟอนต์ไทย 31 ฟอนต์ และฟอนต์ของเมียนม่า 2 ฟอนต์ เมื่อทำการเปลี่ยนฟอนต์ของบเว็บไซต์เนื้อหาในเว็บไซต์ทุกตำแหน่งจะเปลี่ยนไปตามฟอนต์ที่เลือก แต่จะมีที่ Smart Section และ Text Editor จะไม่เปลี่ยนตาม โดยที่

- Smart Section จะยังคงแสดงเป็นฟอนต์ของ Smart Section ซึ่งหากต้องการให้เป็นฟอนต์ของเว็บไซต์ จะต้องไปตั้งค่า "ปิดการใช้งานฟอนต์ของ Smart Section"
- Text Editor ถ้ายังไม่ได้เลือกฟอนต์ใน Text Editor ค่าเริ่มต้นจะแสดงเป็นฟอนต์ของเว็บไซต์ แต่เมื่อทำการเลือกฟอนต์ของ Text Editor ในหน้านั้นๆ ฟอนต์ก็จะเปี่ยนไปตามที่เลือก

ตัวอย่างการตั้งค่าและการแสดงผลการเลือกฟอนต์ของเว็บไซต์

 

 

สุดท้าย เมื่อปรับแต่งการแสดงผลเว็บไซต์ในเมนู "กำหนดรูปแบบโดยรวม" แล้ว อย่าลืมคลิกปุ่ม "บันทึก" ตามตำแหน่งหมายเลข 3 เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงนะคะ