วิธีเพิ่ม Section กลุ่มบทความ

เนื่องจากในเว็บไซต์พร้อมใช้ R-Web ให้เว็บมาสเตอร์สามารถเพิ่มเมนูเป็นกลุ่มหรือสร้างเป็นลำดับชั้นได้ถึง 5 ระดับ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่) ดังนั้นเพื่อไม่ให้ผู้ชมเว็บไซต์ต้องพลาดการเข้าถึงข้อมูลดี ๆ ที่อยู่ในเมนูระดับลึก ๆ เว็บมาสเตอร์สามารถอำนวยความสะดวกได้ ด้วยการเพิ่ม Section กลุ่มบทความ เลยค่ะ 

เพียงเพิ่ม Section กลุ่มบทความ ในเมนูประเภท บทความ ที่ต้องการ และเลือกกลุ่มเมนูบทความที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหน้านั้น ๆ ก็จะปรากฎข้อมูลพร้อมลิงก์บทความแต่ละเมนูทั้งรูปภาพประกอบและข้อความ จัดเรียงอย่างโดดเด่น สวยงามในทันที่


ขั้นตอนการเพิ่ม Section กลุ่มบทความ


1. คลิก "เพิ่มเมนู" เพื่อสร้างเมนูใหม่" หรือ "แก้ไขเมนู" ที่สร้างไว้แล้ว ที่เป็นเมนูประเภท "บทความ" จากนั้น คลิกปุ่ม "เพิ่ม Section"

 

2. ปรากฎหน้าต่าง "เลือก Section" ให้คลิกเลือก "รายการที่เกี่ยวข้อง"
3. แสดงผล Section กลุ่มบทความ ในพื้นที่เว็บไซต์ ให้คลิกปุ่ม  "เพิ่มบทความ4. จะปรากฎหน้าต่างให้เลือกกลุ่มเมนูบทความที่ต้องการ


 

 

5. ตัวอย่างกลุ่มเมนูบทความ "Club คนรักสุขภาพ" >> "เลือกกินให้เป็น" ที่สร้างเป็นหมวดหมู่ไว้ในระดับที่ 3 ไว้6. ระบบจะแสดงผลข้อมูลเมนูที่เลือกใน Section กลุ่มบทความ (เริ่มต้น 4 บทความ) ประกอบด้วยรูปภาพหลักประกอบเนื้อหา หัวข้อเมนู และรายละเอียดที่อยู่ใน Section Main ของบทความแต่ละเรื่อง 
7. หากในกลุ่มเมนูที่เลือกมีจำนวนบทความมากกว่าจำนวนบทความสูงสุดที่เลือกแสดงใน Section จะปรากฎปุ่ม "ดูเพิ่มเติม" ที่สามารถคลิกเพื่อแสดงบทความที่เหลือได้

 

ตัวอย่างการแสดงผล Section กลุ่มบทความ บนหน้าเว็บไซต์จริง


 

ขั้นตอนการเพิ่ม Section กลุ่มบทความ (รูปแบบเดิม)

1. การเลือกใช้งาน Section กลุ่มบทความ ในรูปแบบเดิม คือระบบจะแสดงผลข้อมูลเมนูที่เลือกใน Section กลุ่มบทความ (เริ่มต้น 4 บทความ) เช่นกัน โดยประกอบด้วยรูปภาพหลักประกอบเนื้อหา หัวข้อเมนู และรายละเอียดที่อยู่ใน Section Main ของบทความแต่ละเรื่อง

2. ซึ่งหากในกลุ่มเมนูที่เลือกมีจำนวนบทความมากกว่าจำนวนบทความสูงสุดที่เลือกแสดงใน Section จะปรากฎปุ่ม "ดูเพิ่มเติม" โดยเมื่อคลิกที่ปุ่ม "ดูเพิ่มเติม"ระบบจะลิงก์ไปยังหน้ากลุ่มเมนูต้นทางได้ ซึ่งในหน้ากลุ่มบทความเมนูต้นทางนี้ หากต้องการให้แสดงบทความด้านในทั้งหมด สามารถเพิ่ม Section "รายการย่อยภายใต้หัวข้อนี้" ขึ้นมาได้ เพื่อดึงบทความภายในมาแสดงผลเพิ่มเติม 
(ดูวิธีการเพิ่ม Section "รายการย่อยภายใต้หัวข้อนี้" คลิก)


ตัวอย่างการแสดงผล Section กลุ่มบทความ(รูปแบบเดิม) บนหน้าเว็บไซต์จริง

3. หากเว็บไซต์ไหนที่การแสดงผล "กลุ่มบทความ" ยังเป็นรูปแบบเดิมอยู่ แล้วต้องการเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Readyplanet เพื่อดำเนินการแจ้งเงื่อนไขการเปลี่ยนอีกครั้งค่ะ

 

วิธีตั้งค่า Section กลุ่มบทความ เพิ่มเติม

1. หากนำเมาส์ไปชี้บริเวณมุมบนขวาของ Section จะปรากฎสัญลักษณ์  และคลิกเมนู "ตั้งค่า


 

2. จะปรากฎหน้าต่างให้ตั้งค่ากลุ่มบทความ โดยสามารถเลือกจำนวนบทความสูงสุดที่แสดงใน Section ได้ตั้งแต่ 4-24 บทความ ต่อ 1 Section


 

 

วิธีลบ Section กลุ่มบทความ

หากไม่ต้องการแสดงผล Section กลุ่มบทความ สามารถลบได้โดยนำเมาส์ไปชี้บริเวณมุมบนขวาของ Section จะปรากฎสัญลักษณ์  และคลิกเมนู "ลบ Section นี้" และคลิก OK เพื่อยืนยันการลบ


หมายเหตุ 

1. เมนูที่ถูกนำมาแสดงภายใน Section จะเป็นเมนูชนิด "บทความ" เท่านั้น (กรณีเพิ่มเมนูชนิดอื่น ๆ เช่น เมนูลิงก์ เมนู Tag ฯลฯ อยู่ในกลุ่มระดับเดียวกัน ระบบจะไม่นำมาแสดงผลใน Section ค่ะ)

2. ใน 1 Section จะแสดงผลบทความสูงสุด 4 บทความต่อ 1 แถว แต่หากเปิดดูหน้าเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีขนาดหน้าจอเล็กลงมา เช่น Tablets หรือ Smart Phone ระบบจะลดจำนวนบทความต่อ 1 แถว ให้แสดงผลพอดีกับหน้าจอของอุปกรณ์นั้น ๆ อัตโนมัติ