ตั้งค่าการใช้งาน (User Preferences)


สำหรับผู้ใช้ที่ใช้งาน Readyplanet R-CRM สามารถ "ตั้งค่าการใช้งาน (User Preferences)" เพื่อตั้งค่าการแจ้งเตือนกิจกรรมใน Readyplanet R-CRM ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงสามารถเลือกรับข้อมูลรายงานสรุปรายวันของ Lead ได้

เมื่อเข้ามายังหน้าตั้งค่าการใช้งาน สามารถตั้งค่าได้ 2 ส่วน คือ การแจ้งเตือน และ รายงาน

  


  

 

การแจ้งเตือน

สำหรับการใช้งาน Readyplanet R-CRM ในการบริหารจัดการ Lead และรายการสั่งซื้อ เพื่อช่วยให้สามารถติดตาม Lead และรายการสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ตกหล่น ผู้ใช้แต่ละคนสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้

ข้อมูลการแจ้งเตือน

  • รายการ Lead ใหม่ : แจ้งเตือนเมื่อได้รับ Lead ใหม่จากทุกช่องทาง เช่น ส่งต่อ Lead, การได้รับจาก R-Widget
  • การติดตาม Lead : แจ้งเตือนการติดตาม Lead ตามที่ตั้งค่าไว้ รายละเอียดเพิ่มเติม
  • การอนุมัติใบเสนอราคา : แจ้งเตือนการขออนุมัติใบเสนอราคาสำหรับผู้มีสิทธิ์อนุมัติ และแจ้งเตือนผลการอนุมัติใบเสนอราคาสำหรับผู้ขออนุมัติ
  • รายการ Order ใหม่ : เมื่อได้รับรายการสั่งซื้อใหม่จาก R-Shop
  • การติดตาม Order : แจ้งเตือนการติดตาม Order ตามที่ตั้งค่าไว้ รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ช่องทางการแจ้งเตือน

1. Web Push : การแจ้งเตือนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ในรูปแบบ Push Notification ดังตัวอย่าง

หมายเหตุ : การเปิดแจ้งเตือนช่องทาง Web Push เมื่อตั้งค่าที่ระบบ R-CRM แล้ว จำเป็นต้องมีการอนุญาตให้เว็บเบราว์เซอร์แสดงการแจ้งเตือนของเว็บไซต์ rcrm.readyplanet.com ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้ ดังนี้

เมื่อเปิดเข้าใช้งาน R-CRM ครั้งแรก ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับเปิดใช้งานการแจ้งเตือน สามารถคลิก "เปิดใช้งาน" ดังรูป

เมื่อเลือกเปิดใช้งาน เว็บเบราว์เซอร์จะแสดงหน้าต่างเพื่อขออนุญาตแสดงการแจ้งเตือน ดังตัวอย่าง คลิก "อนุญาต (Allow)"


กรณีปิดหน้าต่างสำหรับอนุญาตให้เว็บเบราว์เซอร์แสดงการแจ้งเตือนไปโดยยังไม่อนุญาต หรือมีการ Block การแจ้งเตือนไว้ สามารถตรวจสอบการอนุญาตเพิ่มเติมได้ที่เมนูการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์ด้านล่าง

Google Chrome

Microsoft Edge

Firefox

 

2. Mobile Push : การแจ้งเตือนผ่าน Readyplanet App ในรูปแบบ Push Notification  ดังตัวอย่าง

หมายเหตุ : การแจ้งเตือนผ่าน Readyplanet App  เมื่อตั้งค่าที่ R-CRM แล้ว จำเป็นต้องเปิดการแจ้งเตือนภายในแอพ โดยไปที่เมนู "การตั้งค่า" ตามขั้นตอนดังนี้

 

 

3. In-App : การแจ้งเตือนทางไอคอนกระดิ่งของแอป R-CRM โดยแสดงตัวเลขจำนวนการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน ซึ่งเมื่อคลิกไอคอนกระดิ่ง จะแสดงรายละเอียดการแจ้งเตือน ดังตัวอย่าง โดยสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

4. อีเมล : การแจ้งเตือนทางอีเมล ดังตัวอย่าง โดยสามารถคลิกปุ่ม "ไปยัง R-CRM" เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน R-CRM ได้

  


 

 

รายงาน

สามารถคลิกเลือก "ข้อมูลรายงานสรุปรายวันของ Lead ทางอีเมล" และคลิกบันทึก เพื่อรับข้อมูลรายงานสรุปรายวันของ Lead ซึ่งจะสรุปจำนวน Lead ใหม่, Lead ที่รอดำเนินการ