การจัดการ Lead (Lead Management)


Lead หมายถึง ข้อมูลของผู้ที่สนใจสินค้า/บริการของธุรกิจ มีแนวโน้มที่จะซื้อ ซึ่งแต่ละธุรกิจต่างมีช่องทางในการหา Lead ใหม่ และมีขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆ กับ Lead ตั้งแต่การติดต่อ นำเสนอ ไปจนถึงขั้นตอนปิดการขาย
ซึ่งระบบ R-CRM ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้สามารถสร้าง Lead เข้าสู่ระบบ และสามารถบริหารจัดการ Lead ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

โดยสามารถเพิ่มข้อมูล Lead เข้าสู่ระบบได้หลายช่องทาง เช่น สร้าง Lead ใหม่ทีละรายการ, นำเข้า Lead ด้วยไฟล์ Excel หรือเชื่อมต่อกับระบบภายนอกเพื่อรับ Lead เข้ามายังระบบ R-CRM เป็นต้น

หมายเหตุ : สิทธิ์ระดับผู้ใช้จะเห็นเฉพาะรายการ Lead ของตนเองเท่านั้น สิทธิ์ระดับผู้ดูแลจะสามารถเลือกดูรายการ Lead ของทีมหรือผู้ใช้ที่ต้องการ หรือเลือกดูรายการ Lead ทั้งหมดได้