เว็บไซต์ที่ไม่รองรับการวางโค้ด R-Widget

 

  Sbuywebsite Page 365 Siamshop
  Tarad.com Bentoweb Google My Business
  Ran4u.com Wewyn Makereadyweb
  SiamVip.com Siamshop WeloveShopping
  WebsiteGang WebsMy  

 

 

 


 

 

 

Trademark Notices

Wix เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท wix.com | LnwShop เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป จำกัด | MakeWebEasy เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท พายซอฟท์ จำกัด | WordPress เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Automattic, Inc. | Blogger เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Google LLC | JUSTMakeWeb เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท เน็ตทูเดย์ จำกัด
| Google Tag Manager เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Google LLC | SoGoodWeb เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท โปรซอฟท์เว็บ จำกัด | Bitrix24 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Bitrix, Inc | TARAD เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป จำกัด | Page365 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Softbaked Co., Ltd. | ITOPPLUS เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด | BentoWeb เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Semantic Touch Co.,Ltd. | Google My Business sites เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Google LLC | 
Ran4U เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท ออร์จิค จำกัด | SOFTMELT เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด | Wewyn เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ wewyn.com | MyReadyWeb เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ MyReadyWeb.com | Makereadyweb เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | Webdod เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ webdod.com | Weebly เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Square, Inc. | SIAMVIP เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวีไอพี เอ็นเตอร์ไพรส์ | WEBSITE GANG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ websitegang.com | TakraOnline เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท วีโว ซิสเต็มส์ จำกัด | WELOVESHOPPING เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด | WebsMy เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ WebsMy.com | SbuyWebSite เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท เอสแล็ปคอม จำกัด |  If Else Studio เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท อิฟ เอลซ์ จำกัด |  KETSHOPweb เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์ จำกัด  |  Siamshop เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Siamshop

เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง