R-Dynamic ระบบโฆษณาติดตามผู้ที่เคยเข้ามาชมเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขาย

เมื่อท่านเข้าสู่หน้าหลักของ ReadyPlanet Marketing Platform ท่านสามารถคลิก "R-Dynamic" (เฉพาะแพ็กเกจ Gold ขึ้นไป)  เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อบัญชีโฆษณา จัดการโฆษณา และดูข้อมูลสถิติโฆษณาได้