ตั้งค่า (Settings)

 

สำหรับธุรกิจที่ใช้งานระบบ R-CRM สามารถตั้งค่า และเปิด/ปิดฟังก์ชันต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของธุรกิจท่านได้ โดยคลิกที่เมนู "ตั้งค่า (Settings)" ซึ่งประกอบไปด้วยการตั้งค่าในส่วนต่าง ๆ ดังนี้